fredsplan.dk


Go to content

Om fredsplan.dk


fredsplan.dk
er en tænketank, der arbejder på at bidrage konstruktivt til en fredelig løsning af Mellemøst-konflikten.

Løsningen af konflikten går gennem en retfærdig og bæredygtig tostats-løsning:

  • hvor grænsedragningen og alle øvrige forhold mellem Israel og Palæstina afklares i en samlet aftale - enten forhandlet af parterne selv eller påtvunget af FN/verdenssamfundet
  • hvor de to selvstændige stater Palæstina og Israel kan eksistere fredeligt side om side
  • hvor befolkningerne garanteres sikkerhed både lokalt, nationalt og regionalt


Geneve-Aftalen i kombination med Det arabiske Fredsinitiativ repræsenterer p.t. det bedste bud på en sådan samlet løsning.

Formålet med
fredsplan.dk er også at gøre opmærksom på, at fred i Mellemøsten hænger uløseligt sammen med

  • udbredelse af demokrati og menneskerettigheder i hele regionen
  • udbredelse af princippet om ikke-voldelig konfliktløsning, baseret på forhandling, dialog og civil aktion
  • respekt for alle internationale konventioner vedrørende menneskerettigheder, krigsførelse mv.
  • respekt for FN-systemet og internationalt samarbejde
  • regional nedrustning - herunder afskaffelse af A-våben og masseødelæggelsesvåben i hele Mellemøsten
  • åben kritik af de ekstremistiske kræfter, der modarbejder freden - f.eks. de israelske bosættere og organisationer/lande der støtter og anvender terror.


Vi vil med
fredsplan.dk bidrage til at øge den danske befolknings kendskab til en mellemøstlig freds muligheder og perspektiver. Vi vil komme med strategiske inputs til alle danske politikere og organisationer, der gider lytte til os. Og vi vil arbejde for, at den danske regering, de politiske partier og NGOer engagerer sig aktivt i at bidrage til en løsning af konflikten.

fredsplan.dk bidrager hertil bl.a. gennem udarbejdelse af analyser, som vi bl.a. offentliggør på dette website samt gennem oversættelse af dokumenter, der har betydning for mulighederne for fred.Back to content | Back to main menu